FABRIČKI OVLAŠĆENI SERVISNI CENTAR
ZA CRNU GORU
KIRBY FACTORY AUTHORIZED SERVICE CENTER
FOR MONTENEGRO

KIRBY SERVIS - BUKIMONT d.o.o. Podgorica, Crna Gora

Ljubotinjskih junaka 25
81000 Podgorica
Crna Gora

020 270 046
067 649 267

bukimont1@t-com.me
Kirby